Tiny Dreams מזמינים אתכם להינות מפעילות משפחתית של נקודה בזמן.

כל מה שצריך לעשות הוא להדפיס את הערכה, לרכוש צנצנת ולפעול לפי הצעדים הבאים:

1. מדפיסים את הערכה

2. גוזרים את כל הכרטיסיות

3. יושבים לערב משפחתי בו ממלאים את כל הכרטיסיות: את כרטיסיית הפרטים וכרטיסיית איחולים ממלא כל אחד מבני המשפחה ואילו את שאר הכרטיסיות ממלאים יחד כמשפחה.

4. רושמים את שם המשפחה ואת השנה על כרטיסיית  מעטפת הצנצנת 

5. מכניסים את כל הכרטיסיות לצנצנת כאשר כרטיסיית המעטפת מקיפה את הצנצנת מבפנים.

6. מאחסנים את הצנצנת.

7. בשנה הבאה מוציאים את הצנצנת והכרטיסיות, בודקים אם הוגשמו האיחולים והמטרות, רואים מה נשתנה מהשנה הקודמת, מדפיסים את הערכה מחדש ועוברים את התהליך שוב.

יש לסמן איסוף עצמי בהזמנת הערכה והיא תשלח אליכם במייל.

הקובץ לשימוש פרטי בלבד.

שימוש מסחרי בקובץ אסור.

אין לשכפל, לערוך, להעתיק או להעביר קובץ זה הלאה.

המזמין בלבד רשאי להדפיס את הקובץ מס' פעמים.