ביקור בלונה פארק

משחק לתרגול חיבור וחיסור

40.00 36.00

משחק ביקור בלונה פארק מאפשר לימוד חשבון תוך תרגול חיבור וחיסור.

למשחק מחירון בגודל A4, כרטיסיה גדולה לחישוב, 18 כרטיסיות לתרגול חיבור המכילות פריטים שונים לקנייה בלונה פארק

ו 10 כרטיסיות עם סכומים שונים של כסף לצורך תרגול חיסור וחישוב עודף.

כל חלקי המשחק עברו תהליך למינציה.

הכתיבה ע"י הכרטיסיה נעשית תוך שימוש בטוש מחיק (אינו מצורף למשחק).

ניתן לאחסן את המשחק בכל תיקיה משרדית או קלסר.

ניתן לנקות את המשטחים ע"י מגבונים לחים.